Tormak Sanayi Sitesi İşletme Kooperatif
02124855230 | info@tormak.org.tr
Menü
Firmalar

ELEKTRİK ABONELİĞİ HAKKINDA

İkitelli O.S.B. Başkanlığı ile sözleşme yapacak katılımcılardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Şahıslar için (mal sahibi ise),
1. Tapu fotokopisi,
2. İkametgâh senedi
3. Vergi Levhası
4. T.C. Kimlik no'lu hüviyet fotokopisi
5. İlgili yere ait tesisat no'su
6. Varsa İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Veya Ruhsat Müracaat Belgesi


Şahıslar için (kiracı ise),
1. Kira kontratı
2. İkametgâh senedi
3. Vergi levhası
4. T.C. Kimlik no'lu hüviyet fotokopisi
5. İlgili yere ait tesisat no'su
6. Varsa İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Veya Ruhsat Müracaat Belgesi
7. Kooperatiflerden kiracı olduklarına dair yazı

Şirketler için,
1. İmza sirküleri
2. Kaşe
3. Faaliyet belgesi
4. Ticaret sicil gazetesi
5. a-)Mal sahibi ise tapu fotokopisi
b-)Kiracı ise kira kontratı
6. T.C. Kimlik no'lu hüviyet fotokopisi
7. Yetkilinin ikametgâh senedi
8. a-) Vekil ise vekâletname
b-) Vekil ise T.C. Kimlik no’lu hüviyet fotokopisi
c-) Vekil ise vekilin ikametgâh senedi
9. Kiracı ise Kooperatiflerden Kiracı Olduklarına Dair Yazı
10. Varsa İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Veya Ruhsat Müracaat Belgesi
11. Vergi levhası
12. Varsa Sanayi Sicil Belgesi

İletişim Bilgileri
İletişim bilgilerimizi kullanarak bize daha çabuk ulaşabailirsiniz.
İkitelli Org.San.Böl.İkitelli OSB Mah. Tormak San.Sit. Sosyal Tesis B Blok Kat-6 Başakşehir / İSTANBUL 34490
02124855230
Hızlı Erişim
Hızlı erişim ile işlemlerinizi daha çabuk çözüme kavuşturun.
Sosyal Medya
Sosyal medya da çalışmalarımızı daha iyi görebilir ve bizlerden rahatlıkla destek alabilirsiniz.

İletişim Bilgileri
İletişim bilgilerimizi kullanarak bize daha çabuk ulaşabailirsiniz.
Hızlı Erişim
Hızlı erişim ile işlemlerinizi daha çabuk çözüme kavuşturun.
Sosyal Medya
Sosyal medya da çalışmalarımızı daha iyi görebilir ve bizlerden rahatlıkla destek alabilirsiniz.
2019 Copyright Tormak Sanayi Sitesi Tüm Hakları Saklıdır.