info@tormak.org.tr T: +90 212 485 52 30

2021 Genel Kurul Çağrı Mektubu

Sayın ortağımız,

            Kooperatifimizin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 14.05.2022 Cumartesi günü saat 14:00’te İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tormak Sanayi Sitesi Sosyal Tesis Toplantı salonu Başakşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

            İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde 28.05.2022 tarihinde aynı adres ve saatte aynı gündemi görüşmek üzere tekrar toplanılacaktır.

GÜNDEM :

01 – Açılış.

02 – Divan heyetinin seçimi ve divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.

03 – Saygı duruşu.

04 – 2021 yılı yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço, gelir/gider tablolarının

okunması, müzakeresi ve oylanması.

05 – Yönetim Kurulu ve denetim kurullarının ibra edilmelerinin ayrı ayrı açık oya

sunulması.

06 – Ödemesini geciktiren ortaklardan ve kiracılardan tahsil edilecek gecikme zammı oranının

belirlenmesi ve karar alınması.

07—Kooperatifin alacaklarına mahsuben icra yoluyla satışa çıkarılan menkul veya gayrimenkul, emtia veya benzeri malların alınması ve satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

08 – 2022 yılı tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi ve oylanması.

09 – Dilek ve temenniler, kapanış.

 

   Not: Toplantıya herhangi bir sebeple katılamamanız halinde; kooperatif ortaklarından ya da birinci derece akrabalarınızdan birine (ana, baba, eş, evlat, eşin anne ve babası) vekâlet vermek suretiyle toplantıda temsil edilebilirsiniz.

 

2021 Yılı Gelir Gider Tabosu İndir | 2021 Yılı Bilanço İndir | 2021 Çalışma Raporu İndir