info@tormak.org.tr T: +90 212 485 52 30

2001 YILI G.G.K

SINIRLI SORUMLU İSTANBUL TORNACILAR VE MAKİNE İMALCİLERİ

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

19/01/2002 TARİHLİ OLĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

 

             S.S.İstanbul Tornacılar ve Makine İmalcileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2001 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 19/01/2002 tarihinde saat 14.00’te Tormak Sanayi Sitesi Sosyal Tesis binası Toplantı Salonu İkitelli/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Mutafa Akyüz ile Kadir Aslan gözetiminde toplandı.

 

            Genel kurul toplantısına ait başlamadan önce yapılan incelemelerde;

 

             a)Genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının 15/12/2001 tarihili Yenigün gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 19/12/2001 tarihinde 207 ortağa taahhütlü olarak gönderildiği, 62 ortağa elden imza karşılığı tebliğ edildiği görüldü.      

 

            b)Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooperatifler Kanunu’nun 26. Maddesindeki nitelikleri ve ortaklar kayıt defterindeki uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelenmesine sunulan ortaklar listesine kayıtlı 269 ortaktan 70 ortağın asaleten, 21 ortağın vekâleten katılımı ile toplam 91 ortağın toplantıda hazır bulunduğundan toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Toplantı yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz tarafından saat 14.15’te açıldı. Açık oyla yapılan seçimde divan başkanlığına, (S.S. İkitelli Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Birliği başkanı) Yusuf Akgün, Katipliğe, Uğur Karaduman, Oy sayım memurlarına, Veli Kamber, Şaban Kahriman oybirliği ile seçildiler.

2-Seçilen divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oybirliği ile verildi. Ulu önder Atatürk ile aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

3-2001 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, Doğu Bulutsuz, Bilanço ve Gelir/Gider hesapları, Engin Özverler, Denetim kurulu raporu İsmail Turan tarafından okundu, müzakereye açıldı. Üye Ali Özdemir söz alarak; sosyal tesis dükkânlarının yapılmadığı, Çorapçılar Koop. ile kooperatifimizin arasında kalan yola fazla masraf yapıldığını, site yollarındaki su ızgaralarının yetersizliğini, Asfalt işi ile ilgili işlemleri eleştirerek geç kalındığını belirtti. Üye Mustafa Çavuşoğlu söz alarak; Bilançoların geç dağıtıldığını, asfalt konusunda geç kalındığını belirtti. Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak eleştirileri cevapladı. Oylamaya geçildi, yapılan oylama neticesinde Yönetim kurulu faaliyet raporu, Bilanço-Gelir/Gider tablosu ile denetim kurulu raporu bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

4-Yönetim ve denetim kurulu üyeleri 2001 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

5-2002 yılı çalışma programı Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz, tahmini bütçesi Engin Özverler tarafından okundu, Müzakereye açıldı, Mustafa Çavuşoğlu söz alarak, doğalgazla ilgili yatırmın gerekliliğini, yalnız yol ortası geçitlerin yapılmasının yeterli olduğunu, bütçedeki ortaklardan alınacak taksitlerin fazla olduğunu belirtti. Ali Özdemir söz alarak bütçedeki ortak ödemelerinin fazla olduğunu, giderlerin yüksek olduğunu, Bütçedeki ortak ödemelerinin 1/3 oranında ödemelerinin 1/3 oranında azaltılması gerektiğini, belirtti. Ali Sinav söz alarak, personel maaşlarının yüksek olduğunu belirtti. İsmail Turan söz alarak sitenin doluluk oranının %65 olduğunu, bu yüzden de doğalgazın gerekli olduğunu belirtti. Dursun Tığlı söz alarak, doğalgaz kullanılacaksa alınması gerektiğini belirtti. Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak gerekli açıklamalarda bulunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin tamamına bütçede görüldüğü gibi 01/01/2002-31/12/2002 dönemi için 5.000.000.000.TL net huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine 01/01/2002-31/12/2002 dönemi için 1.000.000.000.-TL net ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Üyelerden 31/01/2002-31/12/2002 tarihleri arasında 12 eşit taksitle;

    

 

100 M2 için       65.000.000.-TL yatırımlar için           25.000.000.-TL genel giderler için

200 M2 için   130.000.000.-TL   “              “              50.000.000.-TL        “                “

300 M2 için  195.000.000.-TL   “              “               75.000.000.-TL       “                “

300 M2 B.için  260.000.000.-TL “           “                 100.000.000.-TL      “                “

Ödeme yapılmasına genel kurul toplantısı tarihinin uzaması halinde geçen süreler için de aynı şekilde tahsilat yapma ve bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine oybirliği ile karar verildi.

6-01/01/2002 tarihinden itibaren ödemesini geciktiren üyelerden aylık  %8 gecikme zammı alınmasına yeni ödemeler için gecikme zammının 01/03/2002 tarihinden başlamasına oybirliği ile karar verildi.

7-Ana sözleşmesinin 10. maddesinin değiştirilmesi konusu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmadığı için görüşülmeden geçildi.

8-Site imar planının yeniden yapılması ve yapılacak yeni dükkânlar için yeni üye kaydı yapılması yetkisi yönetim kuruluna oybirliği ile verildi. Kaydedilecek üyelerden işyeri zemin metrekaresi için asgari 500 dolar karşılığı TL giriş bedeli alınmasına oybirliği ile karar verildi.

9-Ödemesini yapmayan üyelerden 221 nolu üye Beyhan –Mehmet ALİ Sevindik, 24 nolu üye Kamil Kanat, 106 nolu üye Cemalettin Çevik, 154 nolu üye Emin Emanet borçlarının tamamını 30/04/2001 tarihine kadar gecikme cezaları ile birlikte ödemedikleri takdirde üyelikten çıkarılmalarına oy birliği ile karar verildi.

10-Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığından Divan Başkanı tarafından saat 18.30’da toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edilmiştir.

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ                                      

MUSTAFA AKYÜZ               KADİR ARSLAN                                               


DİVAN BAŞKANI
YUSUF AKGÜN

 

 

 

        KATİP                                                         OY SAYIM MEMURU

UĞUR KARADUMAN                         VELİ KAMBER   ŞABAN KAHRİMAN