info@tormak.org.tr T: +90 212 485 52 30

2014 YILI GENEL KURUL KARARLARI

SINIRLI SORUMLU

TORMAK SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ

2014 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Sınırlı Sorumlu Tormak Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 16/05/2015 tarihinde saat 14.00’de İkitelli Tormak Sanayi Sitesi Sosyal Tesis Binası toplantı salonu Başakşehir/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri Neşe  Ercuman ve  Mehmet Erkul’un gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:  

a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi gösterildiği yönetim kurulu tarafından beyan edilerek ortaklara gönderilen çağrı mektuplarının 02.04.2015 tarihinde 250 (ikiyüzelli) ortağa Aykosan PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 3 (üç) ortağa elden tebliğ edildiği

b) Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. maddesindeki nitelikleri ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzalarına sunulan Ortaklar listesinde kayıtlı 253 (İkiyüzelliüç) ortaktan  49 (Kırkdokuz) ortağın asaleten, 15 (onbeş) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 64 (Atmışdört) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu ve toplantının açılmasına yönelik herhangi bir itirazın olmadığı görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

  1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz tarafından saat 14.30’da açıldı.

 2 – Verilen teklif yazısı ile açık oyla yapılan seçimde divan başkanlığına Hilmi Civan Yazmanlığa Hasan Vedat Özkan ve Oy saymanlığına İbrahim Çavuşoğlu seçilmesi oylamaya sunuldu oybirliği ile seçildiler.Divan heyetine genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi oylamaya sunuldu oybirliği ile yetki verildi. Divan Başkanı Genel kurula hitaben herhangi bir verilmesi gereken önergenin olup olmadığı sordu gündem okudu ve gündemin görüşülmesine geçildi. 

    

3 – Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Şehitlerimiz ve Türk büyükleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

4 – 2014 hesap yılı Yönetim Kurulu Çalışma raporu Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz tarafından okundu. Denetim kurulu raporu denetçi Haşim Üstün tarafından okundu, 2014 hesap Yılı bilanço ve gelir gider tabloları kooperatif mali müşaviri Bektaş Kamil Nart tarafından okundu. Müzakereye açıldı; Abit Karakaş söz alarak sağlık ocağının geliri az gideri fazla olduğunu başka sitelerde sağlık sorunu iş güvenliği firmaları tarafından sağlandığını bizde de böyle olması gerekir dedi. Ali Özdemir söz alarak gelirin %4 fazla olduğunu belirtti. Yönetim Kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu. Ali Özdemir söz alarak Toki davaları ile ilgili bilgi istedi. Kooperatif hukuk müşaviri Enver Alcan söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu. Divan başkanı yönetim kurulu çalışma raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir gider tablosunu oylamaya sundu. Raporlar ve tablolar ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

5 – Yönetim Kurulu ibrasına geçildi yönetim kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Denetim kurulunun ibrasına geçildi. Denetim kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı denetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

6 – 2015 yılı Çalışma programı ve tahmini bütçe yönetim kurulu üyesi Sezai Ünlü tarafından okundu.  Müzakereye açıldı. Abit Karakaş söz alarak bütçedeki gider rakamlarının yüksek olduğunu belirtti. Behçet Özgül söz alarak aidatların düşürülmesini örneğin 100 m2 için 100,00-TL alınmasını teklif etti. Muharrem Bulduk söz alarak huzur haklarının neye dayanarak arttırıldığını açıklanmasını istedi. Yönetim kurulu üyesi Uğur Karaduman söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu. Fevzi Kocaoğlu söz alarak genel gider aidatlarının yükseltilerek sosyal tesis kiralarının ortaklara iade edilmesini önerdi. Ali Özdemir söz alarak sağlık kabinin site için değerli olduğunu belirtti. Divan başkanı çalışma programını, bütçeyi oylamaya sundu. 01/01/2015 tarihinden itibaren 12 ay Genel gider ödemesi için 2 ayrı önerge verildi. 155-TL ve katları olan genel gider ödemelerine 28 kabul, 160-TL ve katları olan genel gider ödemelerine 34 kabul oy çıktı. Oylama neticesinde  aylık  kdv hariç 100 m2 160.-TL., 200 m2  320.-TL., 300 m2 480.-TL., 300m2 bodrumlu  640.-TL. tahsil edilmesine, Oy çokluğu ile kabul edildi. 01/01/2015 tarihinden itibaren Yönetim kurulu başkanına aylık net 1.650.-TL. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 950.-TL. huzur hakkı ödenmesine, denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 745.-TL. ücret ödenmesine ve bütçe yönetim kurulunun hazırladığı şekilde oyçokluğu ile kabul edildi. Bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bütçedeki genel gider karşılığı ödemeleri ile yönetim, denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin 2016 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar devam edilmesine genel kurulca oy birliği ile karar verildi.

 

7 - iki yıl için yönetim kurulu asil üyeliklerine Uğur Karaduman, Salar Öncel, Veli Kamber, Sezai Ünlü,Mete Saraç; İki yıl için yönetim kurulu yedek üyeliklerine Nevzat Yıldız, Hasan Vedat Özkan, Seyfi Özyılmaz, Gürbüz Kançal, İbrahim Çavuşoğlu oybirliği ile seçildiler.

8 – İki yıl için denetim kurulu asil üyeliklerine Haşim Üstün, Seyfullah Kahriman; yedek üyeliklerine  Memiş Çakıroğlu, Caner Değer teklif edildi. Oybirliği ile kabul edildiler.

9 – İki yıl için İkitelli OSB Başkanlığından kooperatifimizi temsil etmek üzere asil üyeliğe Uğur Karaduman yedek üyeliğe Salar Öncel oybirliği ile seçildiler.

10 – Dilek ve temenniler kısmında söz alanDivan başkanı tarafından tutanağa şerh koyan olup olmadığı soruldu. Şerh koyan olmadı. Divan başkanı tarafından saat 16:45’de toplantıya son verildi. 16/05/2015

     

      İşbu tutanak toplantı mahallinde yazıldı, okunarak imzalandı.

     

Bakanlık Temsilcileri

                                                                  NEŞE ERCUMAN                        MEHMET ERKUL

                  Başkan                                            Yazman                                         Sayman

    HİLMİ CİVAN                             HASAN VEDAT ÖZKAN                      İBRAHİM ÇAVUŞOĞLU