info@tormak.org.tr T: +90 212 485 52 30

2005 YILI G.G.K

SINIRLI SORUMLU İSTANBUL TORNACILAR VE MAKİNE
İMALCİLERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
YAPI KOOPERATİFİ
2005 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
 
Sınırlı sorumlu Tornacılar ve Makine İmalcileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2005 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 17/06/2006 tarihinde saat 14.00 te Tormak Sanayi Sitesi sosyal tesis binası toplantı salonu İkitelli/Küçükçekmece adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri; Dursine Kocaoğlu ile Özcan Kahraman ’nın gözetiminde toplanıldı.
 
Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:
 
a) 260 ortağa gündemi içeren davet mektuplarının 17/05/2006 tarihinde Sefaköy PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği görüldü.
 
b) Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanunu’nun 26. maddesindeki nitelikleri ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 260 ortaktan 50 ortağın asaleten, 24 ortağın vekaleten katılımı ile toplam 74 ortağın toplantıda hazır bulunduğundan toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
 
c) Bakanlık temsilcilerinin okuması gereken metin okundu.                                                        
 
 1 – Toplantı yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz tarafından saat 14.30 da açıldı.
 
2 – Açık oyla yapılan seçimde divan başkanlığına; Dursun Tığlı, katipliğe; Mete Saraç, oy sayım memurluğuna; Hakan Gülbay oybirliği ile seçildiler. Divan başkanı toplantı gündemini okudu ve gündemin olduğu şekilde görüşülmesini oya sundu, verilen önergeyle gündemin 4 ve 7, ile 10, 11 ve 12 maddelerinin birleştirilerek görüşülmesi istendi önerge oylandı oy birliği ile kabul edildi. Seçilen divana tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
 
3 – Atatürk ve Türk büyükleri ve mesleki ustalar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
 
4/7 – 2004 yılı bilanço ve gelir tabloları kooperatif mali müşaviri B.Kamil Nart tarafından okundu, yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz tarafından okundu, denetim kurulu raporu denetçi Hilmi Civan tarafından okundu.
      Bilanço, gelir tablosu ve raporlar müzakereye açıldı.  söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, 2005 yılı bilanço ve gelir tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi.
      Tapu alınması ile ilgili konularda başkan Doğu Bulutsuz açıklamalarda bulundu.
 
5 – Yönetim ve denetim kurulu üyeleri 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
 
6 – Ödemesini geciktiren ortaklardan gecikme zammının %5 olarak devam etmesine oy birliği ile karar verildi.
 
8 – Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu. Söz alan Ali Özdemir elektrik konusunda gerekli garantinin olup olmadığını, sonra TEK’i aramayalım dedi. Başkan bu konunun yönetim kurulunca araştırıldığını belirtti. Oylamaya geçildi Site içi elektrik, su, doğalgaz vs. enerjinin Bedaş, İSKİ, İgdaş, OSB veya diğer ilgili kuruluşlardan satın alınarak dağıtımının yapılması konusunda yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
 
9 – E blok köşesindeki boş arsanın inşaat yapılarak değerlendirilmesi konusunda başkan Doğu Bulutsuz açıklamalarda bulundu. Konu müzakereye açıldı. Müzakereler neticesinde ilgili yere yasal izinler alındıktan sonra emanet usulüyle inşaat yapılması konusunda yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.     
 
10/11/12 – A, H, M, R ve D Bloklarının arka cephelerine cam açılması hususu, yapılan görüşmelerden sonra  hazırlanacak tadilat projesine göre  kooperatif yönetimince uygulama yapılmasına, yapılan giderin en geç 31/12/2006 tarihine kadar dükkan sahibinden tahsil edilmesine ve bu yerlerden 300.-YTL. şerefiye bedeli tahsil edilmesine oybirliği ile karar verildi. 200 ve 300 m2 işyerlerinin ön cephelerindeki kör duvara pencere açılması konusu 33 ret 15 kabul olmak üzere oy çokluğu ile reddedildi.
      300 m2 bodrumlu işyerlerinin önündeki kullanım alanları için 1000.-YTL, su deposu için de 1000.-YTL. şerefiye alınmasına ve bu bedellerin de en geç 31/12/2006 tarihine kadar tahsil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 
13 – Kooperatif ortaklarının işyerlerini kiraya verme işlemlerini yönetimin bilgisi dahilinde yapmasına oy birliği ile karar verildi. Söz alan Hilmi civan blok yan cephelerinin çok güzel bir şekilde düzeltildiğini, yapılan bu güzel imalatların hiçbir şekilde deforme
edilmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Blok yan cephelerinin bozulmaması konusunda yapılan müzakereler neticesinde ilgili bölümlere cam açılmaması, klima ve tabela takılmaması ve en ufak değişiklik yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
         
14 – 2006 yılı çalışma programı ve tahmini bütçe okundu. Müzakere edildi. Oylamaya geçildi bütçenin gelirler kısmındaki ortak taahhütlerinin birinci tertip; 01/01/2006- 30/06/2006 döneminde 6 eşit taksitte, ikinci tertip; 01/07/2006-31/12/2006 döneminde 6 eşit taksitte tahsil edilmesi 39 kabul 2 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
       
       Genel gider karşılığı ödentinin birinci tertibi 01/01/2006-30/06/2006 döneminde 6 eşit taksitte, İkinci tertip; 31/07/2006-31/12/2006 döneminde 6 eşit taksitte ödenmesine, 01/01/2006-31/12/2006 dönemi için Yönetim kurulu başkanına  aylık net        680.- YTL. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 212,50.-YTL. denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 212,50.-YTL. huzur hakkı ödenmesine ve bütçe yönetim kurulunun hazırladığı şekilde oybirliği ile kabul edildi. Bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine oy birliği ile karar verildi.
       Bütçedeki Ortak taahhütleri ikinci tertip ödemeler ile genel gider karşılığı ikinci tertip ödemelerin 31/03/2007 tarihine kadar devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
15 – Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için divan başkanı alınan kararlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğü için saat 17,30 da toplantıya son verdi.
       İşbu tutanak toplantı adresinde yazılıp okunarak imza edildi.17/06/2006 İkitelli.      
      
       
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri             Divan Başkanı
Dursune Kocaoğlu      Özcan Kahraman              Dursun Tığlı
                                                                                                                                            
             Katip                                           Oy Sayım Memuru
        Mete Saraç                                          Hakan Gülbay