info@tormak.org.tr T: +90 212 485 52 30

2007 YILI G.G.K

SINIRLI SORUMLU İSTANBUL TORNACILAR VE MAKİNE
İMALCİLERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
YAPI KOOPERATİFİ
2007 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
 
Sınırlı sorumlu Tornacılar ve Makine İmalcileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2007 Yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 03/05/2008 tarihinde saat 14,00’te Tormak Sanayi Sitesi sosyal tesis binası toplantı salonu İkitelli / Küçükçekmece adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri; Ahmet Tugay ile Abidin Çiçek’in gözetiminde toplanıldı.
 
         Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:
a)Genel kurul toplantısına ait gündemi içeren davet mektuplarının 260 ortağa 28/03/2008 tarihinde İstoç PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği görüldü.
 
b)Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanunu’nun 26. maddesindeki nitelikleri ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 260 ortaktan 53 ortağın asaleten, 20 ortağın vekaleten katılımı ile toplam 73 ortağın toplantıda hazır bulunduğundan toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünün 02/05/2001 tarih ve 4783 sayılı talimatı ile hazırlanan konuşma metni bakanlık temsilcisi tarafından okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
 
GÜNDEM MADDELERİ
 
1 – Toplantı yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz tarafından saat 14,30’da açıldı.
2 – Açık oyla yapılan seçimde divan başkanlığına; Dursun Tığlı, kâtipliğe; Vedat Özkan, oy sayım memurluğuna; Selçuk Tezmen oybirliği ile seçildiler. Divan başkanı toplantı gündemini okudu ve gündemin olduğu şekilde görüşülmesini oya sundu ve oybirliği ile kabul edildi. Seçilen divana tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
3 – Atatürk ve Türk büyükleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
4 – 2007 yılı bilanço ve gelir tabloları kooperatif mali müşaviri B.Kamil Nart tarafından okundu, yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz tarafından okundu, denetim kurulu raporu denetçi Zeki Usta tarafından okundu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, 2007 yılı bilanço ve gelir tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi.
5 – Yönetim ve denetim kurulu üyeleri 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
6 – Yönetim Kurulu başkanı Doğu bulutsuz söz alarak gecikme zammı nispetinin aynen devam etmesi gerektiğini belirtti. Oylamaya geçildi gecikme zammının aylık %3 olmasına oy birliği ile karar verildi.
7 – Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak, Topuların ortaklar üzerine verilmesi konusunda her şeyin bittiğini, fakat Toplu Konut idaresinin tapular üzerindeki şerhi yüzünden tapuların çıkarılamadığını konu ile ilgili dava açıldığını ve kazanıldığını, TOKİ’nin bir ay içinde temyize gideceğini ve konunun 3-4 ay içinde çözüme kavuşacağını belirtti. Hukuk Müşaviri Enver Alcan söz alarak dava hakkında bilgi verdi.
 
8 – 2008 Yılı çalışma programı ve tahmini bütçe yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz tarafından okundu. Müzakere açıldı. Söz alan Nurettin Gökçin genel giderler miktarının fazla olduğunu, söz alan Özcan Saraçoğlu aidatların fazla olduğunu, söz alan Behçet Özgül aylık 100 m² için yatırım yatırım aidatının 50,00- genel gider aidatının 40,00-YTL olması gerektiğini söyledi. Yönetim kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak bütçedeki rakamların aynen kabul edilmesini istedi. Divan başkanı ödemeler konusunda teklif olup olmadığını genel kurula sordu. Ödemeler konusunda iki öneride bulunuldu. Birinci öneri: 100m2 için yatırımlara istinaden 2008/1-4 aylar için aylık150,00-YTL 2008/5-12 aylar için aylık 70,00-YTL 200m1 için yatırımlara istinaden 2008/1-4 aylar için aylık 300,00-YTL 2008/5-12 aylar için aylık 140,00-YTL, 300 m2 için yatırımlara istinaden 2008/1-4 aylar için aylık 450,00-YTL 2008/5-12 aylar için aylık 210,00-YTL, 300 m2 bodrumlu için yatırımlara istinaden 2008/1-4 aylar için aylık 600,00-YTL, 2008/5-12 aylar için aylık 280,00YTL, 100 m2 için genel giderlere istinaden 2008/1-4 aylar için aylık 80,00-YTL, 2008/5-12 aylar için 100,00-YTL, 200 m2 için genel giderlere istinaden 2008/1-4 aylar için aylık 160,00-YTL, 2008/5-12 aylar için 200,00-YTL
300 m2 için genel giderlere istinaden 2008/1-4 aylar için aylık 240,00-YTL, 2008/5-12 aylar için 300,00.-YTL, 300 m2 bodrumlu için genel giderlere istinaden 2008/1-4 aylar için aylık 320,00-YTL, 2008/5-12 aylar için 400,00-YTL olarak yapıldı. İkinci öneri genel gider ödemeleri birinci öneriyle aynı yatırım ödemelerinin de birinci önerinin 100 m2 için aylık 20,00-YTL, 200 m2 için aylık 40, 300 m2 için aylık 60, 300 m2 bodrumlu için 80,00-YTL daha iz olması şeklinde verildi. Divan başkanı bu iki öneriyi oylamaya sundu. Birinci öneri 38 kabul oyu, ikinci öneri 13 kabul oyu aldığından birinci öneri oy çokluğu ile kabul edildi. 01/01/2008-31/12/2008 dönemi için yönetim kurulu başkanına aylık net 920,00-YTL, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 350,00-YTL, denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 300,00-YTL huzur hakkı ödenmesine ve bütçe yönetim kurulunun hazırladığı şekilde oybirliği ile kabul edildi. Bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bütçedeki ortak taahhütleri ikinci tertip ödemeler ile genel gider karşılığı ikinci tertip ödemelerin 2009 yılında yapılacak genel kurul toplantısı tarihine kadar devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.
9- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için divan başkanı alınan kararlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğü için saat 17:30 da toplantıya son verdi.
İşbu tutanak toplantı adresinde yazılıp okunarak imza edildi.03/05/2008 İkitelli.
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Ahmet Tugay               Abidin Çiçek                   Divan Başkanı
                                                                               Dursun Tığlı
 
 
 
                 Katip                                 Oy Sayım Memuru
          Vedat Özkan                               Selçuk Tezmen