info@tormak.org.tr T: +90 212 485 52 30

2004 YILI G.G.K

2004 YILI G.G.K

SINIRLI SORUMLU İSTANBUL TORNACILAR VE MAKİNA

İMALCİLERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

YAPI KOOPERATİFİ

2004 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

         Sınırlı sorumlu Tornacılar ve Makine İmalcileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2004 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 18/06/2005 tarihinde saat 14,00’te Tormak Sanayi Sitesi Sosyal Tesis Binası toplantı salonu İkitelli / Küçükçekmece adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri; Hasan Yılmaz ile Cengiz Gökçe’nin gözetiminde toplanıldı.

 

         Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:

 

a)     Genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının 18/05/2005 tarihli Yenigün gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, 170 ortağa gündemi içeren davet mektuplarının 17/05/2005 tarihinde Halkalı PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 93 ortağa elden imza karşılığı tebliğ edildiği görüldü.

b)     Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26.maddesindeki nitelikleri ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 263 ortaktan 63 ortağın asaleten, 13 ortağın vekaleten katılımı ile toplam 76 ortağın toplantıda hazır bulunduğundan toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

c)     Bakanlık temsilcilerinin okuması gereken metin okundu.

 

1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz tarafından 14.30 da açıldı.

 

2 – Açık oyla yapılan seçimde Divan Başkanlığına; Dursun Tığlı, Katipliğe; Mustafa Sinav, oy sayım memurluğuna; Şakir Akın oybirliği ile seçildiler. Divan Başkanı toplantı gündemini okudu ve gündemin olduğu şekilde görüşülmesini oya sundu, oy birliği ile kabul edildi. Seçilen divana tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

 

3 – Atatürk ve Türk büyükleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

4 – 2004 Yılı bilanço ve gelir tabloları Kooperatif Mali Müşaviri B. Kamil Nart tarafından okundu, Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz tarafından okundu, Denetim Kurulu raporu Hilmi Civan tarafından okundu. Bilanço, gelir tablosu ve  raporlar müzakereye açıldı. Ali Özdemir söz alarak; yönetim kurulu üyelerinin 2004 yılında herhangi bir faaliyet göstermediklerini, 260,00-YTL toplandığı halde blok başlarının yapılmadığını, yönetimin her yıl tapu ve iskan parası tahsil ettiği halde tapu işlerinin tamamlanmadığını, bilançonun  açıklanmasını yazılı olarak istendiği halde yönetim kurulunun yardımcı olmadığını belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Bulutsuz soru ve eleştirilere cevap verdi. Başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, 2004 yılı bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

5 – Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

 

 

6 – Ödemesini geciktiren ortaklardan gecikme zammının % 5 olarak devam etmesine ve 2005 yılıyla ilgili taahhütlerini en geç 30/06/2005 tarihinde nakit olarak ödeyen ortaklardan gecikme zammı alınmamasına, bu tarihten sonra ödeme yapan ortaklara gecikme zammının Ocak Ayından itibaren hesaplanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

7 – Kooperatif ana sözleşmesinin 5., 6. ve 10. maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü’nün 26/04/2005 tarih ve 80 sayılı oluru ile izin verildiği şekli ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarısı toplantı tutanağına eklendi.

 

8 – Kooperatifin ortakları ile ferdi münasebete geçmesi, tasdikli imar planları doğrultusunda, tevhid, terkin ve ifraz işlemlerinin yapılması, yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yönetmelikleri doğrultusunda mimari, statik, makine, elektrik, telefon ve ısı yalıtım projelerinin onayı ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

 

9 – 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve yürürlüğe giren yönetmelikler doğrultusunda  kooperatif adına alınacak yapı inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi öncesinde yapı denetim bürolarında proje onayı ve teknik uygulama sorumluluğunun yerine getirilmesi, gerekli sözleşmelerin yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

 

10 – İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına ait olan 156 m2 arsanın en çok 13.000.-(Onüçbin)YTL. bedelle satın alınması için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

 

11 – Kooperatife yeni ortak kaydedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

12 – A, H, M, R, ve D bloklarının arka cephelerine cam açılması hususu yapılan görüşmelerden sonra yönetim kurulu tarafından hazırlanan tadilat projesine göre cam açılmasına 24 ret oya karşı 44 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

13 – 2005 yılı çalışma programı ve tahmini bütçe okundu. Müzakere edildi. Oylamaya geçildi bütçenin gelirler kısmındaki 2005 genel gider karşılığı ödentinin 01/01/2005-30/06/2005 dönemi için eski genel kurul kararının devamına 01/07/2005-31/12/2005 dönemi için bütçede görülen şeklinde olması şekliyle bütçe yönetim kurulunun hazırlandığı şekilde oy birliği ile kabul edildi. 2006 yılında yapılacak genel kurul tarihinin gecikmesi durumunda aidatların aynen tahsil edilmesi ve bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 14 – İki yıl için yönetim kurulu asil üyeliklerine Doğu Bulutsuz, İsmail Turan, Veli Kamber, Uğur Karaduman ve Sezai Ünlü; Yedek Üyeliklerine Salar Öncel, Mete Saraç, Abdullah Fidan, Mustafa Menevşe ve Hasan Vedat Özkan’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. İki yıl için Kooperatifler Birliği asil temsilciliklerine; Doğu Bulutsuz, İsmail Turan, Veli Kamber, ve Uğur Karaduman, yedek temsilciliklerine Sezai Ünlü, Salar Öncel, Mete Saraç, ve Abdullah Fidan oy birliği ile seçildiler. İki yıl için Organize Sanayi Bölgesi asil temsilciliğine Doğu Bulutsuz yedek temsilciliğine İsmail Turan oy birliği ile seçildiler. Denetim Kurulu üyeleri için iki ayrı önerge verildi. Birinci önerge 19 oy alarak kabul edilmedi. İkinci önergede isimleri bulunan Seyfullah Kahriman ve Hilmi Civan asil, Hasan Erkut Marangoz ve İlyas Gülgün yedek olmak üzere iki yıl için denetim kurulu üyeliklerine 36 oy alarak oy çokluğu ile seçildiler.

 

15 – Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için divan başkanı alınan kararlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğü için saat 17.30 da toplantıya son verdi.