info@tormak.org.tr T: +90 212 485 52 30

2003 YILI G.G.K

SINIRLI SORUMLU İSTANBUL TORNACILAR VE MANİNE İMALCİLERİ

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

01/05/2004 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

 

            S.S. İstanbul Tornacılar ve Makine İmalcileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2003 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 01/05/2004 tarihinde saat 14.00’de Tormak Sanayi Sitesi Sosyal Tesis binası Toplantı Salonu İkitelli/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret temsilcileri, Hasan Yılmaz ile Dursune Kocaoğlu gözetiminde toplanıldı.

 

           Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

 

           a)Genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının 01/04/2009 tarihli Yenigün gazetisinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 31/03/2004 tarihinde 180 ortağa taahhütlü olarak gönderildiği, 87 ortağa elden imza karşılığı tebliğ edildiği görüldü.

 

            b)Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. Maddesindeki nitelikleri ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlar uygunluğu beyan edilip onaylayarak hazırlanan ve ortakların incelenmesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 267 ortaktan 46 ortağın asaleten, 23 ortağın vekâleten katılımı ile toplam 69 ortağın toplantıda hazır bulunduğundan toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

 

             c)Bakanlık temsilcilerinin okuması gereken metin okundu.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Toplantı yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz tarafından saat 14.15’te açıldı.

 

2-Açık oyla yapılan seçimde divan başkanlığına; (S.S. İkitelli Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Birliği Başkanı) Yusuf Akgün, Katipliğe; Mete Saraç, Oy sayım memurluklarına; Ömer Akarsu ve Mustafa Kemal Dinçer oybirliği ile seçildiler. Divan başkanı toplantı gündemini okudu ve gündemin olduğu şekilde görüşülmesini oya sundu, oybirliği ile kabul edildi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

3-2003 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu; Doğu Bulutsuz, Bilanço ve Gelir/Gider hesapları; Sezai Ünlü Denetim kurulu raporu Hilmi Civan tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, yapılan oylama neticesinde Yönetim kurulu faaliyet raporu, Bilanço-Gelir/Gider tablosu ile denetim kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

4-Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

 

5-Ödemesini geciktiren üyelerden aylık %5 gecikme zammı alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

6-2004 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesi yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Müzakereye açıldı. Ali Özdemir söz alarak, bütçenin pasifinde 429 milyarlık tutar olduğunu bunun inşaatlara niçin harcanmadığını ve personel giderleri hakkında bilgi istedi. Ortak İbrahim Ağaoğlu söz alarak 20 yıldır aidat ödendiğini fakat işlerin bitmediğini belirtti. Ortak Salar Öncel söz alarak; Kooperatif yedek yönetim kurulu üyesiyim sitedeki dükkânlar hepimizindir, bunların bitirilmesi için paraya ihtiyaç vardır, bir şeyler isteniyorsa ve ödeniyorsa yönetime nereye nasıl harcanması gerektiğini, yönetimce istenen paranın işlerin bitireceğini sanmadığını ve aidatların arttırılması gerektiği, çıraklık okulu için caminin altındaki alanın tahsis edilmesini belirtti. Ortak Hilmi Civan çıraklık okulunun önemini ve site dükkânlarının önlerinin yeşillendirilmesi konusunu belirtti. Ortak Memiş Çakıroğlu söz alarak, sitenin alt tarafına bir kapı açılması halinde hızsızlığın önceliğini belirtti. Yönetim kurulu başkanı Doğu Bulutsuz söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu.

Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim kurulu üyelerine bütçede görüldüğü gibi 01/01/2004-31/12/2004 dönemi için Yönetim kurulu başkanı aylık 575.000.000-TL diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık 172.500.000-TL net huzur hakkı; Denetim kurulu üyelerine 01/01/2004-31/12/2004 dönemi için aylık 172.500.00-TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Ortaklardan 01/01/2004-31/12/2004 tarihleri arasında 12 eşit taksitte tahsil edilecek aylık yatırım ödentilerinin, 100 M2 için 135.000.000-TL, 200 M2 için 270.000.000-TL, 300 M2 için 405.000.000-TL, 300 M2 Bodrumlu İçin 540.000.000-TL olması oya sunuldu. 16 Ret oyuna karşılık 39 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan 01/01/2004-31/12/2004 tarihleri arasında 12 eşit taksitte tahsil edilecek aylık genel gider ödentilerinin 100 M2 için 45.000.000.-TL, 200 M2 için 90.000.000-TL, 300 M2 için 135.000.000-TL, 300 M2 bodrumlu için 180.000.000-TL olması oya sunuldu, 6 red oyuna karşı 62 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Genel kurul toplantısı tarihinin uzaması halinde geçen süreler için de aynı şekilde tahsilat yapma, bütçede mevcut olmayan fasılların açılması, mevcut olduğu halde kullanılamayan fasılların iptal edilmesi ve bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi ve bütçenin diğer kalemleri oybirliği ile kabul edildi.

 

7-Kooperatifin ortakları ile ferdi münasebete geçmesi, taksitli imar planları doğrultusunda, Tevhid, terkin ve ihraz işlemlerinin yapılması, yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda mimari, statik, makine, elektrik, telefon ve ısı yalıtım projelerinin onayı ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

 

8-4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve yürürlüğe giren yönetmelikler doğrultusunda kooperatif adına alınacak yapı inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi öncesinde yapı denetim bürolarından proje onayı ve teknik uygulama sorumluluğunun yerine getirilmesi, gerekli sözleşmelerin yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

 

9-Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığından Divan Başkanı tarafından saat 16.30’da toplantıya son verildi.

 

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edilmiştir.

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ                

HASAN YILMAZ           DURSUNE KOCAOĞLU                                        


DİVAN BAŞKANI
YUSUF AKGÜN

  

 

 

 

 

 

 

      KATİP                                                 OY SAYIM MEMURLARI

META SARAÇ                  MUSTAFA KEMAL DİNÇER     ÖMER AKARSU