info@tormak.org.tr T: +90 212 485 52 30

2023 Genel Kurul Çağrı Mektubu

Sayın ortağımız,

            Kooperatifimizin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 10.02.2024 Cumartesi günü saat 14.00’te İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tormak Sanayi Sitesi Sosyal Tesis Konferans Salonu Başakşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

            İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde 24.02.2024 tarihinde aynı adres ve saatte aynı gündemi görüşmek üzere tekrar toplanılacaktır.

GÜNDEM :

01 – Açılış.

02 – Divan heyetinin seçimi ve divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.

03 – Saygı duruşu.

04 – 2023 yılı yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço, gelir/gider tablolarının

         okunması,  müzakeresi ve oylanması.

05 – Yönetim Kurulu ve denetim kurullarının ibra edilmelerinin ayrı ayrı açık oya sunulması.

06 – Ödemesini geciktiren ortaklardan ve kiracılardan tahsil edilecek gecikme zammı oranının belirlenmesi ve karar alınması.

07 – 2024 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi ve oylanması.

08 – Kooperatif ana sözleşmesi intibakı hakkında karar alınması.

09 – Dilek ve temenniler, kapanış.

   Not: Toplantıya herhangi bir sebeple katılamamanız halinde; kooperatif ortaklarından ya da birinci derece akrabalarınızdan birine (ana, baba, eş, evlat, eşin anne ve babası) vekâlet vermek suretiyle toplantıda temsil edilebilirsiniz.

            Bilanço, Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulu çalışma programı Genel Kurul tarihinden 15 gün önce kooperatif merkez binamızda ve www.tormak.org.tr web sitemizde yayınlanacaktır.